Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ gemeente Maasdriel ter inzage

Geplaatst: 08-08-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel hebben bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2016' gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente Maasdriel, uitgezonderd de gebieden die vallen binnen het Provinciale Inpassingsplan ‘Tuinbouw Bommelerwaard’ en het Provinciale Inpassingsplan ‘N831 Velddriel – Alemse Stoep’.
 
De gemeente Maasdriel herziet de geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied (‘Buitengebied, binnendijks deel’ en ‘Buitengebied, buitendijks deel’) inclusief herzieningen en wijzigingen tot één actueel en digitaal bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ ligt tot en met woensdag 30 augustus 2017 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze mondeling of schriftelijk, een zienswijze indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Maasdriel, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016' of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht