Versoepeling voorwaarden subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Geplaatst: 08-08-2017

Op 19 juli 2017 is de wijziging van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze wijziging worden de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie versoepeld. Daarnaast betreft de wijziging een verduidelijking van de uitvoeringspraktijk.

Vervallen minimale omvang asbestdak
Sinds 1 januari 2016 wordt het verwijderen van asbestdaken in Nederland gestimuleerd door een subsidieregeling. Deze regeling is in het leven geroepen om de sanering van asbestdaken te versnellen. Het houden van asbestdaken is namelijk vanaf 2024 verboden. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Eén van deze voorwaarden houdt in dat de omvang van het asbestdak groter moet zijn dan 35 m². Deze voorwaarde is met de gepubliceerde wijziging te komen vervallen. In de praktijk liep deze voorwaarde tegen bezwaren aan. Er zijn situaties waarin ook kleine hoeveelheden asbestdaken door een professioneel gecertifieerd bedrijf moeten worden verwijderd, zoals het geval is bij asbestdakleien. Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de omvang van het asbestdak, in aanmerking voor subsidie.

Eén adres per aanvraag
Met de wijziging wordt daarnaast verduidelijkt dat voor elk te saneren object met een eigen adres (een aparte nummer- of letteraanduiding) een afzonderlijke aanvraag moet worden ingediend. Het is dus niet mogelijk voor meerdere adressen op één aanvraagformulier subsidie aan te vragen. De toevoeging in de regeling is een verduidelijking en leidt niet tot een andere uitvoeringspraktijk.

Inwerkingtreding
De wijziging is in werking getreden op 20 juli 2017. De wijziging kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijziging van toepassing is op alle besluiten die na de inwerkingtreding worden genomen. Dit betreft ook besluiten waarvoor reeds een aanvraag is ingediend en beslissingen op bezwaar tegen besluiten die zijn vastgesteld voor inwerkingtreding van de wijzigingsregeling.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of wilt u meer weten over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht