Advies over schaarse vergunningen

Geplaatst: 03-06-2016

In zijn conclusie van 25 mei 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1421) heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een belangrijk advies uitgebracht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag hoe gemeenten om dienen te gaan met zogenoemde schaarse vergunningen, zoals exploitatievergunningen en evenementenvergunningen. Het advies ziet met name op schaarse vergunningen, maar kan ook worden toegepast op andere schaarse publieke rechten zoals subsidies.Lange tijd was onduidelijk aan welke rechtsnormen een bestuursorgaan moest voldoen bij het verlenen - of beter gezegd: het verdelen - van schaarse vergunningen. Het advies van de advocaat-generaal biedt de benodigde houvast.

Bij het verdelen van schaarse vergunningen moeten bestuursorganen potentiële gegadigden de mogelijkheid bieden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dit vloeit voort uit het formele gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen. Bestuursorganen moeten daarbij een passende mate van openbaarheid garanderen. Zo zal informatie over de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria voor het begin van de aanvraagperiode adequaat bekend moeten worden gemaakt. Verder is het in beginsel niet mogelijk om schaarse vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen.

De Afdeling zal binnenkort uitspraak doen. Het advies van de advocaat-generaal Widdershoven zal daarin een belangrijke rol spelen, maar bindt de Afdeling niet.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht