Update PAS

Geplaatst: 23-05-2016

Staatssecretaris Van Dam heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Inwerkingtreding Besluit vrijstelling beweiden en bemesten
In de brief heeft de staatssecretaris onder andere aangegeven dat het Besluit van 9 februari 2016, houdende wijziging van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 in verband met vrijstelling van de vergunningplicht voor weiden van vee en gebruik van meststoffen, op 27 april jl. in werking is getreden. Op grond van dit besluit is niet langer een Nb-vergunning nodig voor het weiden van vee en het uitrijden van mest op het land.Herziening PAS
De staatssecretaris heeft daarnaast aangekondigd dat het ontwerp van de tweede partiële herziening van de PAS van 5 september 2016 tot en met 16 oktober 2016 ter inzage zal worden gelegd. Inwerkingtreding van deze herziening is gepland op 15 december 2016.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht