Update PAS.

Geplaatst: 29-04-2016

Update PAS


Om het stikstofoverschot in de natuur terug te dringen, gaat de provincie Noord-Brabant de komende jaren op grote schaal natuurherstelmaatregelen uitvoeren. Dat gebeurt in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.De Natura 2000-gebieden waar het natuurherstel is gepland, vallen binnen het Brabants Natuurnetwerk: de landbouwgebieden die in het verleden als natuurgebied zijn aangewezen. Een deel van de voor de natuurherstelmaatregelen benodigde gronden is nu nog niet beschikbaar. Samen met andere initiatiefnemers wil de provincie deze gronden verwerven op basis van volledige schadeloosstelling. Mocht minnelijke verwerving niet slagen, dan zal in het uiterste geval een onteigeningstraject worden ingezet. Het blijft ook mogelijk voor grondeigenaren om met behoud van hun grond zelf de natuurherstelmaatregelen te realiseren.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

 

Terug naar overzicht