Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis ter inzage

Geplaatst: 29-04-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis heeft bekend gemaakt dat het ontwerp bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013" voor de duur van zes weken ter inzage wordt gelegd. 

Aanleiding voor het maken van dit reparatieplan is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 februari 2015 op het bestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis 2013". Door deze uitspraak zijn diverse onderdelen van dat bestemmingsplan vernietigd. Dit betreft bijna alle bestemmingsvlakken voor veehouderijbedrijven. Voor de vernietigde planonderdelen is dit nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt sinds 30 maart 2016 tot en met 10 mei 2016 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het plan naar voren brengen.

Bent u gebruiker van het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Het bestemmingsplan is namelijk bepalend voor de komende tien jaar.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het bestemmingsplan of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

 

Terug naar overzicht