Voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied 2010, herziening 2016" Cuijk ter inzage

Geplaatst: 29-04-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk heeft bekend gemaakt dat het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied 2010, herziening 2016" vier weken voor inspraak ter inzage wordt gelegd.

Aanleiding voor deze herziening is:

  • De vertaling van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan "Buitengebied 2010";
  • De verwerking van de Verordening ruimte 2014;
  • De verwerking van een aantal kleine correcties;
  • De verwerking van een aantal concreet onderbouwde initiatieven.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt sinds 31 maart 2016 tot en met 26 april 2016 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het plan naar voren brengen.

Bent u gebruiker van het buitengebied van de gemeente Cuijk, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Het bestemmingsplan is namelijk bepalend voor de komende tien jaar.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het bestemmingsplan "Buitengebied 2010, herziening 2016" of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

 

Terug naar overzicht