Update handhaving

Geplaatst: 29-04-2016

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij tussenuitspraak van 24 februari 2016 (zaaknummer 201502929/1/A1) geoordeeld dat het enkele feit dat een burenruzie tussen appellanten leidt tot een overbelasting van het ambtelijk apparaat, geen bijzondere omstandigheid is om af te zien van handhaving.Casus
Appellant 1 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht verzocht om handhavend op te treden tegen het zonder omgevingsvergunning plaatsen van twee schuttingen door appellant 2.

Het college heeft dit verzoek afgewezen, gelet op de verstoorde verhouding tussen appellanten en het onevenredig grote beslag dat deze burenruzie legt op het ambtelijk apparaat.

Tussenuitspraak
Dat het ambtelijk apparaat van de gemeente Utrecht wordt overbelast, is volgens de Afdeling geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college van handhaving kan afzien. Hoewel een beperkte handhavingscapaciteit aanleiding kan zijn voor prioritering in de handhaving, betekent dit niet dat om die reden tegen overtredingen met een lage prioriteit nimmer kan en zal worden opgetreden. Voorts is niet gebleken dat het beslag op het ambtelijk apparaat als gevolg van de vele meldingen en handhavingsverzoeken van appellanten disproportioneel is. Ook al heeft het college gesteld dat het een zeer bijzondere situatie betreft die niet elders in de gemeente Utrecht voorkomt, daarmee is nog geen inzicht gegeven in het beslag dat wordt gelegd op het ambtelijk apparaat.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uitspraak vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht