Voortaan ander belanghebbende-begrip bij omgevingsvergunning milieu

Geplaatst: 31-03-2016

De Afdeling is in een uitspraak van 16 maart 2016 (met zaaknummer 201504206/1/A4) omgegaan en beoordeelt vanaf nu op een strengere wijze of iemand belanghebbende is in een procedure tegen een omgevingsvergunning voor milieu. 
Oude jurisprudentielijn
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling zijn onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van een inrichting kunnen worden ondervonden, belanghebbenden bij het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu voor die inrichting. Daarbij is niet van belang in welke mate milieugevolgen kunnen worden ondervonden.

Dit is anders bij andere omgevingsrechtgebieden, zoals het verlenen van een evenementenvergunning en het vaststellen van een bestemmingsplan. In deze gevallen dient wel sprake te zijn van hinder van enige betekenis alvorens iemand belanghebbende is.

Nieuwe jurisprudentielijn
De Afdeling heeft in de uitspraak van 16 maart 2016 besloten om ten aanzien van het belanghebbende-begrip bij de omgevingsvergunning voor milieu aan te sluiten bij de strengere toets zoals die wordt gehanteerd bij de andere omgevingsrechtgebieden. Zij wil geen onderscheid meer maken bij de bepaling van de kring van belanghebbenden indien het gaat om de gevolgen van het verlenen van een evenementenvergunning, de vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu. Dit betekent dat voor de belanghebbendheid bij een omgevingsvergunning voor milieu aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.

Belang voor de praktijk
Met de nieuwe jurisprudentielijn wordt de kring van belanghebbenden kleiner. Deze trend past in het beeld van de afgelopen jaren om de bestuursrechter niet meer te belasten met een grote groep aan belanghebbenden die ook nog alle mogelijke beroepsgronden kunnen aanvoeren. De invoering van het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht is daar een voorbeeld van.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uitspraak vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht