Update PAS

Geplaatst: 17-03-2016

In 10 van de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden is de maximaal uit te geven vrije ontwikkelingsruimte bereikt. Dit betekent dat nieuwe vergunningaanvragen hier geweigerd zouden moeten worden.Om in deze gebieden toch ontwikkeling mogelijk te blijven maken, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten de ‘Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS’ aan te passen en de uitgifte van ontwikkelingsruimte –  binnen de kaders van de landelijke afspraken –  zoveel mogelijk te verruimen. De beschikbare ontwikkelingsruimte zal echter uitsluitend ten goede komen aan bedrijven die werken aan innovatie en duurzaamheid. Dat zijn bijvoorbeeld veehouders die voldoen aan de eisen van de Verordening Stikstof.

Gedeputeerde Staten hebben deze aanpassing van het PAS-beleid vooraf besproken met de Brabants Zeeuwse Werkgevers, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de Brabantse Milieu Federatie.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht