Update Omgevingswet

Geplaatst: 08-03-2016

De nieuwe Omgevingswet beoogt een streep te zetten door de complexe en vooral versnipperde regelgeving in het omgevingsrecht. Met de Omgevingswet worden 26 wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur vervangen.De Tweede kamer heeft het wetsvoorstel op 1 juli 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer, waar het op 15 maart aanstaande plenair zal worden behandeld.

De uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet wordt neergelegd in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). De preconsultatieronde, waarbij de AMvB's zijn voorgelegd aan een groep deskundigen, is inmiddels afgerond. De consultatieronde, waarbij de concept-AMvB's op www.internetconsultatie.nl worden gepubliceerd, staat gepland van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2016.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2018 in werking.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht