Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar ter inzage

Geplaatst: 29-02-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar heeft bekend gemaakt dat het bestemmingsplan "Buitengebied" wordt voorbereid.

Het plangebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Zevenaar, met uitzondering van het buitendijkse gebied rondom Rhederlaag. Het bestemmingsplan maakt onder meer uitbreiding van agrarische bouwpercelen mogelijk.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 februari 2016 tot en met 30 maart 2016 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het plan naar voren brengen.

Bent u gebruiker van het buitengebied van de gemeente Zevenaar, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Het nieuwe bestemmingsplan is namelijk bepalend voor de komende tien jaar.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u vragen over het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied" of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht