Update PAS

Geplaatst: 24-02-2016

Sinds de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 zijn al ruim 1.600 vergunningaanvragen en 2.000 meldingen gedaan op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
 
Dit heeft er inmiddels toe geleid dat in de zuidwesthoek van het Natura 2000-gebied de Veluwe de beschikbare ontwikkelingsruimte voor vergunningen volledig is benut. Voor het doen van meldingen is nog wel voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar.
Momenteel wordt door de provincie Gelderland onderzocht hoe het tekort aan ontwikkelingsruimte in de Veluwe kan worden opgelost. Een oplossing zou kunnen zijn de ontwikkelingsruimte voor meldingen in te zetten voor de afgifte van vergunningen. Een andere mogelijke oplossing is het vervroegd inzetten van de ontwikkelingsruimte die beschikbaar is gesteld voor de tweede PAS-periode van drie jaar.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht