Subsidieregeling opruiming drugsafval

Geplaatst: 22-02-2016

In het buitengebied worden regelmatig afvalstoffen gedumpt die bij de productie van synthetische drugs overblijven. Deze afvalstoffen veroorzaken een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. De overtreder is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval een financiele last mee voor landeigenaren en overheden.Subsidie
Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk 1 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling om die last te verlichten. Dit bedrag wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen.

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.

Indienperiode
Niet iedere provincie hanteert dezelfde openstellingsperiode. Voor de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland, Groningen en Friesland is de openstelling van 1 februari 2016 tot en met 31 maart 2016.

Voor de overige provincies gelden de volgende openstellingsperioden:

  • Zuid-Holland: 1 augustus 2016 tot en met 30 september 2016;
  • Utrecht: 1 mei 2016 tot en met 30 juni 2016;
  • Gelderland: 3 maart 2016 tot en met 31 maart 2016;
  • Drenthe: nog onbekend.

Voorwaarden
Aan de subsidieverlening zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Er is sprake van een illegale dumping van synthetisch drugsafval;
  • De grond waarop illegaal drugsafval is gedumpt, is gelegen binnen de gemeentegrenzen of behoort tot het zakelijk recht van de aanvrager;
  • Van de illegale dumping is aangifte gedaan bij de politie;
  • Het afval en/of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • Er moet een overzicht worden ingediend van de gemaakte en betaalde kosten.

Daarnaast kunnen de provincies aanvullende voorwaarden stellen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van de subsidieregeling vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht