AEC Uden: Wij voeren uw medische administratie in Eindhoven, Venray en omgeving

Als allround administratiekantoor hebben wij professionals in dienst met ervaring in verschillende specialisaties. Een belangrijk segment is medische administratie. Dit is een breed begrip en het gaat dan ook om uiteenlopende werkzaamheden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het verzorgen van jaarrekeningen, salarisadministratie, fiscaal advies en fiscale administratie, maar mogelijk kunnen wij u ook ontlasten met het correct verwerken van voorschotten en afrekeningen door verzekeraars. Ons team dat de medische administratie uitvoert is hiervoor speciaal gekwalificeerd. Onze klanten in deze sector zijn ZZP-ers maar ook middelgrote maatschappen of zorgcentra.


Administratie voor de medische sector


Het is duidelijk dat aan medische administratie extra eisen gesteld worden vergeleken met andere sectoren. Het gaat immers om een ingewikkelde structuur van bekostiging en vergoeding. Een deel van uw dienstverlening kan zijn vrijgesteld van btw, en een ander deel is dat misschien niet. Daarnaast is deze sector al jaren enorm in beweging, waardoor de voorwaarden die worden gesteld aan de administratie continu aan wijziging onderhevig zijn. Consistentie en juiste codering zijn hierbij belangrijk. Bovendien wordt in de gezondheidszorg ook vaak gewerkt met specialistische software. Wij kennen deze systemen en kunnen u de medische administratie indien gewenst geheel uit handen nemen, maar we kunnen ook delen van het proces voor u verzorgen. 


Uw behoeften zijn ons uitgangspunt


Wij verzorgen medische administratie voor hoogopgeleide professionals in de zorg, mensen die zich volledig willen kunnen focussen op hun eigen beroepspraktijk. Onze klanten in deze branche zijn bijvoorbeeld tandartsen, fysiotherapeuten en huisartsen. Het is voor hen belangrijk om te weten dat ze de administratie aan ons kunnen overlaten, omdat wij de juiste taal spreken en de randvoorwaarden voor de medische administratie kennen. U kunt ervan uit gaan dat we niet alleen zorgen dat uw adminstratie geheel tijdig en volgens de regels verloopt, maar ook kansen voor u signaleren en verzilveren op het gebied van optimalisering en kostenbesparing.


Medische administratie uitbesteden


Van ons administratiekantoor kunt u verwachten dat we bekend zijn met de randvoorwaarden van de medische sector. Er moet continu meer gebeuren met minder middelen en in minder tijd. Wij zijn goed thuis in de materie en kijken naar uw cijfers op een constructieve manier, alert op mogelijke kostenbesparingen. Hierdoor kunt u zich richten op uw patiënten en uw eigen specialisme. Wilt u toch zelf het grootste deel van de medische administratie verzorgen en heeft u slechts behoefte aan een paar frisse ogen om de overzichten of te jaarrekening te controleren en suggesties te doen? Uiteraard kunt u ook hiervoor een beroep doen op de mensen van AEC Uden. Wij verzekeren u dat ons dienstenpakket flexibel is en onze kennis altijd up to date.